آشنایی با گزارش‌های GoogleAd

گزارش آگهی گوگل

 

 

گزارش های گوگل ادوردز دربرگیرنده‌ی پارامترهای گوناگونی می باشد که مستقیما از سوی گوگل ارایه می شوند که با دانستن آن‌ها می توانیم تصمیمات بهتری در راستای بهینه‌سازی کمپین های گوگل ادوردز خود داشته باشیم؛ اما معنی و مفهوم هر کدام از این آیتم ها چه می باشد؟

Keyword status
وضعیت واژگان شما را نشان می دهد و بدیهی می باشد که Enabled به معنای فعال بودن و Paused به معنای متوقف بودن می باشد.

Keyword
در این بخش، واژگان درخواستی شما جای دارد. اما همان گونه که در عکس می‌بینید، برخی از واژگان در براکت []، برخی در گیومه”” و برخی هم به صورت عادی قرار گرفته اند. هر کدام از این نشان‌ها معنا و استفاده‌ی خاصی دارند؛

نگاهی به ساختار کلمات کلیدی:

 • کلمات کلیدی Board
 • کلمات کلیدی Phrase با نشان اختصاصی “”
 • کلمات کلیدی Exact با نشان اختصاصی []

کلمات Board
اگر با انواع کلمات کلیدی در گوگل ادوردز آشنا باشید، قطعا می دانید که خطرناک‌ترین کلمات کلیدی همین نوع می باشد.در اینگونه کلمات شما بیشترین بازدید کننده را خواهید داشت که موجب مصرف بالای بودجه‌ی کمپین شما خواهد شد؛ پس به مراتب ورودی ها نامرتبط خواهید گرفت.
فرض کنید واژه‌ی (بلیت هواپیما) به این حالت در کمپین شما قرار گرفته باشد. حال اگر کاربر عبارت های (بلیت قطار، بلیت اتوبوس، اخبار هواپیما، هواپیما چیست و …) را جستجو کند، باز هم شما نمایش خواهید داشت. پس در این حالت کافی است در عبارت مورد جستجوی کاربر، تنها واژه‌ای از شما قرار بگیرد.

کلمات Phrase
این گونه کلمات در دابل کوتیشن قرار می گیرند “”. این‌گونه واژگان تنها زمانی نمایش داده خواهند شد که یا عینا جستجو شوند یا کاربر پیش و پس از واژه‌ی کلیدی تعیین شده متنی قرار دهد.
برای نمونه اگر در کمپین شما واژه‌ی “بلیت هواپیما ارزان” می باشد، کاربر با جستجو عبارت های خرید بلیت هواپیما ارزان، بلیت هواپیما ارزان قیمت، رزرو بلیت هواپیما ارزان قیمت و … می تواند آگهی شما را ببیند.

کلمات Exact
این کلمات که در براکت [] قرار دارند، باید عینا از سوی کاربر در گوگل جستجو شوند و اگر به ابتدا یا انتهای آنان (پسوند یا پیشوند) کلمه ای افزوده گردد، نمایش داده نخواهند شد.
برای نمونه اگر در کمپین شما واژه‌ی [تور کیش از مشهد] می باشد، اگر کاربر عینا عبارت را جستجو نماید، نمایش داده خواهد شد و اگر در عبارت جستجو واژه‌ی (خرید تور کیش از مشهد) را بزند، آگهی شما نمایش داده نخواهد شد.
این گونه واژگان هنگامی در کمپین ها توصیه می گردد که شما می‌هواهید تا ۱۰۰٪ کاربر هم‌پیوند بگیرید و خدمات شما تنها برای عده‌ی خاصی از کاربران می باشد.
هزینه‌ی این واژگان به مراتب از حالات دیگر بالاتر می باشد و آگهی شما به مراتب کمتر نمایش داده خواهد شد.

Ad Group
برای نمایش هرچه بهتر و مرتبط بودن آگهی بهتر است برای هر دسته از کلمات کلیدی خود، گروه‌های آگهی گوناگونی برپا نمایید. در این ستون به شما گروه آگهی واژه‌ی کلیدی نمایش داده می شود.

Status
همان‌گونه که در گزارش گوگل ادوردز می‌بینید، در این بخش شما وضعیت کمپین را می توانید ببینید. واژگانی که ممکن است در این بخش نمایش داده شوند در ادامه توضیح داده خواهند شد:

 • Enable: فعال می باشد.
 • Paused: در حالت توقف قرار دارد.
 • Removed: حذف شده است.
 • Pending: در انتظار که در خیلی از مواقع در انتظار تایید از سوی گوگل می باشد.
 • Ended: بنا به تاریخ کمپین به پایان رسیده است.
 • Limited by budget: کمپین شما فعال می باشد اما به دلیل پایین بودن بودجه، آگهی شما به ندرت نمایش داده خواهند شد.
 • Below first bid page: به دلیل هزینه‌ی پایینی که برای واژه برگزیده‌اید، آگهی شما در صفحه‌ی نخست گوگل نمایش داده نخواهندشد.
 • Low search volume: به دلیل جستجوی پایین واژه، آگهی نمایش داده نخواهد شد.

Max. CPC
در گزارش گوگل ادوردز، این گزینه‌ بالاترین هزینه ای است که حاضر هستید پرداخت کنید تا آگهی شما نمایش داده شوند که در بسیاری از مواقع میانگین هزینه‌ی پرداختی شما بابت واژه‌ی مورد نظر پایین تر خواهد بود.

Clicks
شمار کلیک های انجام شده بر روی آگهی شما در جستجو عبارت مورد نظر.

Impr.
کوتاه شده‌ی واژه‌ی Impression می باشد. در این ستون شما متوجه خواهید شد که آگهی شما چند بار دیده شده است.
از آنجایی که گوگل تنها هزینه‌ی ورودی ها (کاربرانی که بر روی آگهی شما کلیک می کنند و وارد وب‌سایت می شوند) را دریافت می کند، پس این ستون هزینه ای برای شما نخواهد داشت.

CTR
کوتاه شده‌ی واژه‌ی Clickthrough rate می باشد و نسبت کلیک به بازدید را نمایش می دهد. به کمک آمار این بخش، شما به آسانی متوجه خواهید شد که آیا نیاز به تغییر نرخ کلمات کلیدی هست یا خیر. همچنین نمی شود عددی را برای CTR مناسب عنوان کرد، زیرا بنا به هر سایت و هزینه‌های کلمات، این موضوع متفاوت خواهد بود.

Avg. pos.
کوتاه شده‌ی واژه‌ی Average position می باشد و میانگین رتبه واژه‌ی کلیدی شما را نمایش می‌دهد. طبیعتا عدد ۱ به معنای جایگاه نخست در زمان نمایش می باشد.

Avg. cost
در این ستون، شما میانگین هزینه‌ی کلمه کلیدی را متوجه خواهید شد.
درگزینه Max. CPC (کهپیشازاینتوضیحدادهشد) بیشترینهزینهیتعیینشدهازسمتشمانمایشدادهمیشودودراینبخشتنهامیانگینهزینهیکلیکهارامتوجهخواهیدشد.

Est. top of page bid
هزینه‌ی مورد نیاز برای نمایش آگهی در بخش بالای صفحه‌ی نخست

Est. first position bid
هزینه‌ی مورد نیاز برای نمایش در نخستین رتبه‌ی صفحه

Est. first page bid
هزینه مورد نیاز برای نمایش در صفحه‌ی نخست

Quality Score
به معنای امتیاز کیفی آگهی می باشد که بین عدد ۱ تا ۱۰ می باشد. ۱۰ بالاترین رتبه بوده و هرچه امتیاز کیفی کلمات شما بالاتر باشد، هزینه‌ی کمتری پرداخت خواهید کرد. اما این امتیاز بر اساس موارد زیر محاسبه می گردد:

 • نرخ کلیک (CTR)
 • میزان هم‌پیوند بودن هر واژه‌ی کلیدی نسبت به گروه آگهی آن
 • کیفیت و میزان هم‌پیوند بودن صفحه‌ی فرود
 • میزان هم‌پیوند بودن متن آگهی گوگلپس از بررسی عوامل بالا، گوگل امتیاز نهایی آگهی شما را محاسبه کرده و هزینه‌ی پرداختی بابت آگهی را اعلام می‌کند.